;

“Wij verliezen de menselijke maat niet uit het oog”

Overheid

Specialistisch innen

PRIVAAT- EN PUBLIEKRECHTELIJKE INCASSO 


Vermeer Schutte & Musen werkt al jaren voor overheidsinstellingen als het CJIB en gemeenten. 

Bij het realiseren van een optimaal betalingsrendement hebben wij regelmatig overleg om onze dienstverlening op het beleid van lokale overheden af te stemmen.

Maatwerk is hierbij het kernwoord. Wij passen ons incassobeleid aan op de wensen van de betreffende overheidsinstelling. Dit geldt voor zowel privaatrechtelijke vorderingen als publiekrechtelijke vorderingen.

Wij beschikken over een eigen belastingdeurwaarder voor het incasseren van gemeentelijke belastingen.

Onze jarenlange ervaring met het toepassen van bestuursdwang en het incasseren van dwangsommen en bestuurlijke boetes maakt ons een ideale sparringpartner voor lokale overheden.

;

Vordering indienen

Binnen 5 minuten geregeld, 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar!

Vordering indienen