;

“Wij verliezen de menselijke maat niet uit het oog”

Beslag op inkomsten

De gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op inkomsten afkomstig van een werkgever of uitkerende instantie

BESLAG OP INKOMSTEN. HOE WERKT HET?


Derdenbeslag

Wanneer een schuldenaar door de rechter is veroordeeld tot betaling en hier niet vrijwillig toe overgaat, kan de gerechtsdeurwaarder op verzoek van een schuldeiser beslag leggen op het loon of de uitkering van deze schuldenaar.
De werkgever of de uitkerende instantie is vanaf dat moment verplicht een deel van het loon of de uitkering aan de gerechtsdeurwaarder uit te betalen. Dit beslag wordt een 'derdenbeslag' genoemd.

Derdeverklaring

Samen met het beslagexploot ontvangt de werkgever of uitkerende instantie een vragenlijst, waarop moet worden ingevuld wat de inkomsten van de schuldenaar zijn en of er al eerder beslag is gelegd. Deze vragenlijst, een zogenaamde 'derdeverklaring', dient vervolgens aan de gerechtsdeurwaarder te worden geretourneerd. Indien dit niet gebeurt bestaat de kans dat de werkgever of uitkerende instantie zelf aansprakelijk wordt gesteld voor de vordering waarvoor beslag is gelegd.

Beslagvrije voet

Bij een beslag op periodieke inkomsten geldt een zogenaamde 'beslagvrije voet'. Dit is het minimum inkomen waar de schuldenaar recht op houdt. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van de gezinssituatie en een eventueel inkomen van de partner. Onder het beslag valt tevens het vakantiegeld, eventuele bonussen en een dertiende maand. Onkosten vergoedingen vallen niet onder het beslag. Bepaalde woon- en zorgkosten kunnen de beslagvrije voet verhogen. 

De gerechtsdeurwaarder stelt de beslagvrij voet vast aan de hand van door hem verkregen informatie. Indien de schuldenaar van mening is dat deze informatie niet juist of volledig is, dient hij dit aan de gerechtsdeurwaarder door te geven. De vastgestelde beslagvrije voet zal vervolgens (opnieuw) worden beoordeeld.

Een berekening van de beslagvrije voet kunt u hier zelf maken. Indien u van mening bent dat de beslagvrije voet niet juist is vastgesteld, dient u dit zo snel mogelijk aan de gerechtsdeurwaarder door te geven.

Voor het opgeven van uw inkomsten en uitgaven kunt u gebruik maken van onderstaand formulier

FORMULIER

 

Contact gegevens

Gerechtsdeurwaarderskantoor
Vermeer Schutte & Musen
Middenweg 166a Postbus 15
1782 BL Den Helder 1780 AA Den Helder
T 0223 62 71 41
F 0223 62 12 46
E info@vermeerschuttemusen.nl

;

Vordering indienen

Binnen 5 minuten geregeld, 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar!

Vordering indienen