;

“Wij verliezen de menselijke maat niet uit het oog”

Incassocalculator

Maximale incassokosten

INCASSOKOSTENWET


De Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) schrijft voor dat bij een consumentenvordering eerst een aanmaning moet worden verzonden, waarbij men 14 dagen de tijd krijgt om alsnog – zonder kosten – te betalen.Deze aanmaning wordt ook wel een “14-dagenbrief” genoemd. In deze brief moet uw debiteur worden gewezen op de gevolgen van het uitblijven van de betaling binnen deze termijn, waaronder de exacte hoogte van de incassokosten. De hoogte van deze incassokosten is bij wet geregeld. Hiervan mag niet ten nadele van de debiteur worden afgeweken. Met bovenstaande incassocalculator berekent u de wettelijk vastgestelde incassokosten.
>M>M

Gerechtsdeurwaarderskantoor
Vermeer Schutte & Musen

Middenweg 166a
1782 BL Den Helder 

Postbus 15
1780 AA Den Helder

T 0223 62 71 41
F 0223 62 12 46
E info@vermeerschuttemusen.nl